Phó Tổng Giám đốc Cienco 6 có liên quan đến một vụ án kinh tế ở Bình Dương

Phó Tổng Giám đốc Cienco 6 có liên quan đến một vụ án kinh tế ở Bình Dương

Phó Tổng Giám đốc Cienco 6 chết trong tư thế treo cổ có liên quan đến vụ án kinh tế tại Bình Dương

Phó Tổng Giám đốc Cienco 6 chết trong tư thế treo cổ có liên quan đến vụ án kinh tế tại Bình Dương

TP.HCM vẫn 'gồng mình' gánh tuyến metro số 1

TP.HCM vẫn 'gồng mình' gánh tuyến metro số 1

Dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ hoạt động cuối năm 2019?

Dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ hoạt động cuối năm 2019?

TP.HCM: Dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên dự tính đưa vào hoạt động cuối năm 2019

TP.HCM: Dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên dự tính đưa vào hoạt động cuối năm 2019

TP.HCM có tiền và đủ sức làm tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

TP.HCM có tiền và đủ sức làm tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

TP.HCM đủ sức làm tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên?

TP.HCM đủ sức làm tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên?

Nén đô thị dọc tuyến metro

Nén đô thị dọc tuyến metro

Phải khai thông xã hội hóa

Phải khai thông xã hội hóa

Vướng thủ tục, Metro 1 thiếu vốn trong khi đang 'thừa' 1.000 tỷ đồng

Vướng thủ tục, Metro 1 thiếu vốn trong khi đang 'thừa' 1.000 tỷ đồng

Metro số 1 còn 1.000 tỉ nhưng 'phải để đó, không dùng được'

Metro số 1 còn 1.000 tỉ nhưng 'phải để đó, không dùng được'

Diện mạo mới khu vực Bến xe Miền Đông

Diện mạo mới khu vực Bến xe Miền Đông

Diện mạo mới khu vực Bến xe Miền Đông

Diện mạo mới khu vực Bến xe Miền Đông

Tập đoàn Nhật đề xuất hợp tác xây Bến xe Miền Đông mới

Tập đoàn Nhật đề xuất hợp tác xây Bến xe Miền Đông mới

Hé lộ nguyên nhân Metro Bến Thành - Suối Tiên đội vốn 30.000 tỷ đồng

Hé lộ nguyên nhân Metro Bến Thành - Suối Tiên đội vốn 30.000 tỷ đồng

Metro Bến Thành - Suối Tiên 'đói vốn' gần 20 nghìn tỷ đồng

Metro Bến Thành - Suối Tiên 'đói vốn' gần 20 nghìn tỷ đồng

Cần 28.000 tỷ mà Bộ chỉ rót 7.500 tỷ, dự án metro Bến Thành - Suối Tiên 'đói nặng'

Cần 28.000 tỷ mà Bộ chỉ rót 7.500 tỷ, dự án metro Bến Thành - Suối Tiên 'đói nặng'

Bến xe miền Đông, đội vốn khủng cũng lỗi hẹn

Bến xe miền Đông, đội vốn khủng cũng lỗi hẹn

Diện mạo bến xe miền Đông mới sẽ như thế nào?

Diện mạo bến xe miền Đông mới sẽ như thế nào?

Di dời Bến xe Miền Đông đầu năm 2019 rất nhiêu khê

Di dời Bến xe Miền Đông đầu năm 2019 rất nhiêu khê

Chậm trễ, đội vốn tỷ USD: Lại xin vay nợ nước ngoài

Chậm trễ, đội vốn tỷ USD: Lại xin vay nợ nước ngoài

Trình Thủ tướng về dự án đầu tư metro 'đội vốn' 30.000 tỉ đồng

Trình Thủ tướng về dự án đầu tư metro 'đội vốn' 30.000 tỉ đồng

Hình ảnh mới nhất tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên

Hình ảnh mới nhất tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên

Sẵn sàng đột phá nếu lãnh đạo có tâm, có tầm…

Sẵn sàng đột phá nếu lãnh đạo có tâm, có tầm…

Hầm metro thứ 2 ở Sài Gòn hoàn thành

Hầm metro thứ 2 ở Sài Gòn hoàn thành

Đoàn đại biểu Quốc hội khảo sát dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên

Đoàn đại biểu Quốc hội khảo sát dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên

TP Hồ Chí Minh kiến nghị gia hạn Hiệp định vay dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

TP Hồ Chí Minh kiến nghị gia hạn Hiệp định vay dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức đầu tư hai tuyến Metro-TP.HCM

Trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức đầu tư hai tuyến Metro-TP.HCM

Trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 Dự án metro TP.HCM

Trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 Dự án metro TP.HCM

Bến xe Miền Đông mới sẽ hoàn thành vào tháng 1/2019

Bến xe Miền Đông mới sẽ hoàn thành vào tháng 1/2019

Metro TPHCM đội vốn tỷ đô