Giới thiệu loại máy giúp khảo sát toàn bộ cột sống nhanh hơn 20%

Giới thiệu loại máy giúp khảo sát toàn bộ cột sống nhanh hơn 20%

Hệ thống MAGNETOM Lumina với công nghệ BioMatrix đột phá giúp tăng đáng kể hiệu quả công việc trong khi vẫn...