Thị giá Tôn Hoa Sen giảm sâu, quỹ ngoại Tundra bán tháo hơn 1,3 triệu cổ phiếu

Thị giá Tôn Hoa Sen giảm sâu, quỹ ngoại Tundra bán tháo hơn 1,3 triệu cổ phiếu

Quỹ Tundra Fonder AB bán 1,36 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn của HSG

Quỹ Tundra Fonder AB bán 1,36 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn của HSG

HSG: Tundra đã bán ra 1,35 triệu cổ phiếu sau gần 2 tháng mua thêm 1 triệu cổ phiếu

HSG: Tundra đã bán ra 1,35 triệu cổ phiếu sau gần 2 tháng mua thêm 1 triệu cổ phiếu

Quỹ ngoại chuyên 'đánh game' nâng hạng gom cổ phiếu Tôn Hoa Sen

Quỹ ngoại chuyên 'đánh game' nâng hạng gom cổ phiếu Tôn Hoa Sen

Dragon Capital thoái lui, nhóm Tundra trở thành cổ đông lớn tại HSG

Dragon Capital thoái lui, nhóm Tundra trở thành cổ đông lớn tại HSG

Quỹ Tundra nắm hơn 2,1 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của TNG

Quỹ Tundra nắm hơn 2,1 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của TNG

Nhóm quỹ Tundra thành cổ đông lớn của TNG

Nhóm quỹ Tundra thành cổ đông lớn của TNG

Quỹ đầu tư Tundra Fonder lãi lớn tại Việt Nam

Quỹ đầu tư Tundra Fonder lãi lớn tại Việt Nam