Cựu quân nhân Thái bắn chết bạn học cũ vì bị bắt nạt 53 năm trước

Cựu quân nhân Thái bắn chết bạn học cũ vì bị bắt nạt 53 năm trước

Cụ ông U70 bắn bạn cũ tại buổi họp lớp vì câu chế giễu 50 năm trước

Cụ ông U70 bắn bạn cũ tại buổi họp lớp vì câu chế giễu 50 năm trước

Cựu sỹ quan bắn chết bạn học hơn 50 năm trước từng bắt nạt mình ngay trong buổi họp lớp

Cựu sỹ quan bắn chết bạn học hơn 50 năm trước từng bắt nạt mình ngay trong buổi họp lớp

Cụ ông U70 bắn chết bạn giữa buổi họp lớp vì bị bắt nạt cách đây 53 năm

Cụ ông U70 bắn chết bạn giữa buổi họp lớp vì bị bắt nạt cách đây 53 năm

Cụ ông bắn chết bạn trong buổi họp lớp vì từng bị bắt nạt 53 năm trước

Cụ ông bắn chết bạn trong buổi họp lớp vì từng bị bắt nạt 53 năm trước

Thái Lan: Cụ ông bắn chết bạn trong buổi họp lớp vì bị bắt nạt hơn 50 năm trước

Thái Lan: Cụ ông bắn chết bạn trong buổi họp lớp vì bị bắt nạt hơn 50 năm trước

Ôm hận vì bị bắt nạt 50 năm trước, người đàn ông rút súng bắn chết bạn cũ trong buổi họp lớp

Ôm hận vì bị bắt nạt 50 năm trước, người đàn ông rút súng bắn chết bạn cũ trong buổi họp lớp