Lễ chùa đầu năm: Cần biết những điều này để không ân hận

Lễ chùa đầu năm: Cần biết những điều này để không ân hận

Người xưa đi lễ chùa đầu Xuân là để thể hiện lòng kính ngưỡng đối với Đức Phật, biếtrằng điều Phật dạy con...