Mỹ đồng ý cấp visa cho 2 người Việt sang cứu anh trai

Mỹ đã đồng ý cấp visa cho 2 người Việt Nam sang nước này thực hiện việc ghép tủy cho người anh trai đang...