3 con giáp cẩn thận tai bay vạ gió đổ xuống đầu trong 7 ngày tới

3 con giáp cẩn thận tai bay vạ gió đổ xuống đầu trong 7 ngày tới

3 có tên dưới đây đề phòng bị trộm cắp tài sản, kẻ tiểu nhân hãm hại trong tuần tới.