Chúng ta nói gì về tuổi 20 yêu dấu?

Chúng ta nói gì về tuổi 20 yêu dấu?

Đó là lời tựa của buổi tọa đàm nhân dịp ra mắt cuốn tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu của Nguyễn Huy Thiệp. Buổi...