Mô hình đặc biệt chốn nhà thương

Mô hình đặc biệt chốn nhà thương

Cán bộ chiến sĩ phải gần gũi, lịch sự, ân cần với người dân

Cán bộ chiến sĩ phải gần gũi, lịch sự, ân cần với người dân

Xã miền núi bình yên nhờ mô hình 'Cụm an ninh khu vực' giáp ranh

Xã miền núi bình yên nhờ mô hình 'Cụm an ninh khu vực' giáp ranh

Tuần tra đêm ở Núi Thành

Tuần tra đêm ở Núi Thành

Các khu dân cư nói không với tội phạm

Các khu dân cư nói không với tội phạm

Cảnh sát cơ động Huế tuần tra đêm đảm bảo bình yên phố phường

Cảnh sát cơ động Huế tuần tra đêm đảm bảo bình yên phố phường

Người gầy dựng những mô hình thiết thực

Người gầy dựng những mô hình thiết thực

Trưởng Công an xã tận tụy với công tác đảm bảo ANTT ở khu công nghiệp

Trưởng Công an xã tận tụy với công tác đảm bảo ANTT ở khu công nghiệp

KĐN vượt mức sản lượng khí tiếp nhận và tiêu thụ trong 6 tháng đầu nă

KĐN vượt mức sản lượng khí tiếp nhận và tiêu thụ trong 6 tháng đầu nă

Nghĩa tình quân dân trên vùng biển Kiên Giang

Nghĩa tình quân dân trên vùng biển Kiên Giang