Văn học Nga - Xô Viết: Dấu ấn của một thời không quên

Văn học Nga - Xô Viết: Dấu ấn của một thời không quên

Ra mắt tập thơ 'Những dòng thơ viết trong đêm không ngủ' của A. Pushkin

Ra mắt tập thơ 'Những dòng thơ viết trong đêm không ngủ' của A. Pushkin

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại TP Hồ Chí Minh

Khai mạc 'Tuần lễ sách Nga tại TPHCM'

Khai mạc 'Tuần lễ sách Nga tại TPHCM'

Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Khai mạc tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh

Khai mạc tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh

Tuần lễ sách Nga tại TPHCM

Tuần lễ sách Nga tại TPHCM

Tuần lễ sách Nga chào đón 100 năm Cách mạng Tháng Mười

Tuần lễ sách Nga chào đón 100 năm Cách mạng Tháng Mười

Nhiều hoạt động tại Tuần lễ sách Nga ở TP HCM

Nhiều hoạt động tại Tuần lễ sách Nga ở TP HCM

Nhiều hoạt động trong Tuần lễ sách Nga tại TP. Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động trong Tuần lễ sách Nga tại TP. Hồ Chí Minh