Tuần lễ Pháp trở lại các siêu thị tại Việt Nam

Tuần lễ Pháp trở lại các siêu thị tại Việt Nam

Theo thông tin từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, 'Tuần lễ Pháp' đã trở lại các siêu thị Việt Nam từ nay đến...