Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 17

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 17

Chiếu phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Yersin ở Thụy Sĩ

Chiếu phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Yersin ở Thụy Sĩ

Chiếu phim về bác sỹ Yersin trong Tuần lễ Pháp ngữ tại Thụy Sỹ

Chiếu phim về bác sỹ Yersin trong Tuần lễ Pháp ngữ tại Thụy Sỹ

3.000 học sinh, sinh viên dự Tuần lễ Pháp ngữ tại TP. Hồ Chí Minh

3.000 học sinh, sinh viên dự Tuần lễ Pháp ngữ tại TP. Hồ Chí Minh

3.000 học sinh, sinh viên sẽ đến với Tuần lễ Pháp ngữ tại TP.HCM

3.000 học sinh, sinh viên sẽ đến với Tuần lễ Pháp ngữ tại TP.HCM

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ: 'Quốc tế đánh giá cao vị thế của Việt Nam'

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ: 'Quốc tế đánh giá cao vị thế của Việt Nam'