Sơn La và 'bài toán' phát triển cây nhãn

Sơn La và 'bài toán' phát triển cây nhãn

Tổ chức tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại Hà Nội

Tổ chức tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại Hà Nội

Sơn La quyết tâm xuất khẩu 5.000 tấn nhãn tươi sang Úc, Nhật Bản

Sơn La quyết tâm xuất khẩu 5.000 tấn nhãn tươi sang Úc, Nhật Bản

Xuất khẩu trái cây: Dễ mà khó!

Xuất khẩu trái cây: Dễ mà khó!

Khai mạc 'Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018'

Khai mạc 'Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018'

Khai mạc 'Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018' tại Hà Nội

Khai mạc 'Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018' tại Hà Nội

Giới thiệu nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại Hà Nội

Giới thiệu nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại Hà Nội

Nhãn và nông sản Sơn La đến với người tiêu dùng Hà Nội

Nhãn và nông sản Sơn La đến với người tiêu dùng Hà Nội