LotteMart dự kiến tiêu thụ 6 tấn nhãn Sơn La

LotteMart dự kiến tiêu thụ 6 tấn nhãn Sơn La

Sơn La và 'bài toán' phát triển cây nhãn

Sơn La và 'bài toán' phát triển cây nhãn

Hapro phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức 'Tuần lễ nhãn và nông sản Sơn La năm 2018'

Hapro phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức 'Tuần lễ nhãn và nông sản Sơn La năm 2018'

Nông sản an toàn Sơn La tạo ấn tượng với người tiêu dùng Thủ đô

Nông sản an toàn Sơn La tạo ấn tượng với người tiêu dùng Thủ đô

Đưa nhãn lồng Sơn La đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô

Đưa nhãn lồng Sơn La đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô

Tổ chức tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại Hà Nội

Tổ chức tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại Hà Nội

Sơn La quyết tâm xuất khẩu 5.000 tấn nhãn tươi sang Úc, Nhật Bản

Sơn La quyết tâm xuất khẩu 5.000 tấn nhãn tươi sang Úc, Nhật Bản

Xuất khẩu trái cây: Dễ mà khó!

Xuất khẩu trái cây: Dễ mà khó!

Quảng bá nông sản Sơn La: Thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch

Quảng bá nông sản Sơn La: Thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch

Đưa nông sản Sơn La về Hà Nội: Giảm nỗi lo được mùa, mất giá

Đưa nông sản Sơn La về Hà Nội: Giảm nỗi lo được mùa, mất giá

Khai mạc 'Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018'

Khai mạc 'Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018'

Khai mạc 'Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018' tại Hà Nội

Khai mạc 'Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018' tại Hà Nội

Giới thiệu nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại Hà Nội

Giới thiệu nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại Hà Nội

Nhãn và nông sản Sơn La đến với người tiêu dùng Hà Nội

Nhãn và nông sản Sơn La đến với người tiêu dùng Hà Nội

Triển khai tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La

Triển khai tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La

Sơn La nỗ lực tìm thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản

Sơn La nỗ lực tìm thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản