Nhộn nhịp Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Nhộn nhịp Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Nhộn nhịp tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Nhộn nhịp tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Rộn ràng phiên chợ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Rộn ràng phiên chợ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Nhãn lồng Hưng Yên tăng cường 'Nam tiến' và mở rộng xuất khẩu

Nhãn lồng Hưng Yên tăng cường 'Nam tiến' và mở rộng xuất khẩu

Chưa vào vụ nhãn lồng Hưng Yên, 'hàng nhái' đã bày bán nhan nhản

Chưa vào vụ nhãn lồng Hưng Yên, 'hàng nhái' đã bày bán nhan nhản