Nhộn nhịp Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Nhộn nhịp Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Nhộn nhịp tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Nhộn nhịp tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Khai mạc tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Rộn ràng phiên chợ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Rộn ràng phiên chợ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Nhãn lồng Hưng Yên tăng cường 'Nam tiến' và mở rộng xuất khẩu

Nhãn lồng Hưng Yên tăng cường 'Nam tiến' và mở rộng xuất khẩu

Giới thiệu, quảng bá nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Giới thiệu, quảng bá nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Thêm 20 tấn nhãn Hưng Yên có mặt tại thị trường Mỹ

Thêm 20 tấn nhãn Hưng Yên có mặt tại thị trường Mỹ

Chưa vào vụ nhãn lồng Hưng Yên, 'hàng nhái' đã bày bán nhan nhản

Chưa vào vụ nhãn lồng Hưng Yên, 'hàng nhái' đã bày bán nhan nhản

Sự thật đằng sau quả 'nhãn lồng Hưng Yên' đang bày bán nhan nhản ở Hà Nội

Sự thật đằng sau quả 'nhãn lồng Hưng Yên' đang bày bán nhan nhản ở Hà Nội