Mãn nhãn với tiết mục đặc sắc xứ Chùa tháp tại 'Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam'

Mãn nhãn với tiết mục đặc sắc xứ Chùa tháp tại 'Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam'

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn chương trình nghệ thuật tại An Giang

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn chương trình nghệ thuật tại An Giang

Khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam

Khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam

Khai mạc Tuần văn hóa Campuchia năm 2019

Khai mạc Tuần văn hóa Campuchia năm 2019

Lần đầu tiên Tuần Văn hóa Campuchia được tổ chức tại miền Tây Việt Nam

Lần đầu tiên Tuần Văn hóa Campuchia được tổ chức tại miền Tây Việt Nam

Khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam

Khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Đại sứ Campuchia chào từ biệt

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Đại sứ Campuchia chào từ biệt

Việt Nam - Campuchia: Tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch

Việt Nam - Campuchia: Tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch