Hoãn phiên tòa giữa Việt Tú và Tuần Châu, đạo diễn Hoàng Nhật Nam bật khóc

Hoãn phiên tòa giữa Việt Tú và Tuần Châu, đạo diễn Hoàng Nhật Nam bật khóc

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ

Hoãn xử vụ kiện giữa đạo diễn Việt Tú và Tuần Châu

Hoãn xử vụ kiện giữa đạo diễn Việt Tú và Tuần Châu

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp vở diễn thực cảnh 'Ngày xưa'

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp vở diễn thực cảnh 'Ngày xưa'

Ngày 10/10, xét xử phúc thẩm vụ Công ty cổ phần Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Ngày 10/10, xét xử phúc thẩm vụ Công ty cổ phần Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Ngày 10-10, xét xử phúc thẩm vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Ngày 10-10, xét xử phúc thẩm vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

'Tinh hoa Bắc bộ' - nơi phô diễn tinh hoa chắt lọc

'Tinh hoa Bắc bộ' - nơi phô diễn tinh hoa chắt lọc

'Tinh hoa Bắc bộ' - nơi phô diễn tinh hoa chắt lọc

'Tinh hoa Bắc bộ' - nơi phô diễn tinh hoa chắt lọc

Nhìn lại vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Nhìn lại vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Câu chuyện văn hóa của những người nổi tiếng

Câu chuyện văn hóa của những người nổi tiếng

Tranh chấp bản quyền 'Kịch bản vở diễn thực cảnh Ngày xưa': Cuộc chiến không có người thắng!

Tranh chấp bản quyền 'Kịch bản vở diễn thực cảnh Ngày xưa': Cuộc chiến không có người thắng!

Vụ tranh chấp bản quyền với đạo diễn Việt Tú: Tuần Châu kháng cáo

Vụ tranh chấp bản quyền với đạo diễn Việt Tú: Tuần Châu kháng cáo

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam 'kêu oan' sau phán quyết 'Tinh hoa Bắc Bộ' là phái sinh

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam 'kêu oan' sau phán quyết 'Tinh hoa Bắc Bộ' là phái sinh

Không được tòa triệu tập, đạo diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ' kêu oan, đòi kiện

Không được tòa triệu tập, đạo diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ' kêu oan, đòi kiện

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi thư đến tòa sau phán quyết 'Tinh hoa Bắc Bộ' là phái sinh

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi thư đến tòa sau phán quyết 'Tinh hoa Bắc Bộ' là phái sinh

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi thư đến Tòa sau phán quyết 'Tinh hoa Bắc Bộ' là phái sinh

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi thư đến Tòa sau phán quyết 'Tinh hoa Bắc Bộ' là phái sinh

Lùm xùm Tinh hoa Bắc Bộ: Đạo diễn Nhật Nam gửi tâm thư 'kêu cứu', đạo diễn Việt Tú phản ứng bất ngờ

Lùm xùm Tinh hoa Bắc Bộ: Đạo diễn Nhật Nam gửi tâm thư 'kêu cứu', đạo diễn Việt Tú phản ứng bất ngờ

Diễn biến mới trong vụ kiện giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Diễn biến mới trong vụ kiện giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam kêu cứu vụ tranh chấp bản quyền với Việt Tú

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam kêu cứu vụ tranh chấp bản quyền với Việt Tú

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo sau khi tòa tuyên thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh từ Thuở ấy xứ Đoài của đạo diễn Việt Tú

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo sau khi tòa tuyên thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh từ Thuở ấy xứ Đoài của đạo diễn Việt Tú

Kết thúc tranh chấp bản quyền giữa đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu

Kết thúc tranh chấp bản quyền giữa đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo vụ kiện với đạo diễn Việt Tú

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo vụ kiện với đạo diễn Việt Tú

Cty CP Tuần Châu Hà Nội kháng cáo phán quyết sơ thẩm

Cty CP Tuần Châu Hà Nội kháng cáo phán quyết sơ thẩm

Vụ kiện chúa đảo Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú: Ai là bên thắng cuộc?

Vụ kiện chúa đảo Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú: Ai là bên thắng cuộc?

Công ty Tuần Châu kháng cáo án sơ thẩm vụ kiện liên quan Việt Tú

Công ty Tuần Châu kháng cáo án sơ thẩm vụ kiện liên quan Việt Tú

Tuyên án sơ thẩm vụ tranh chấp vở thực cảnh 'Ngày xưa': Hai bên cùng… thắng kiện

Tuyên án sơ thẩm vụ tranh chấp vở thực cảnh 'Ngày xưa': Hai bên cùng… thắng kiện

Luật sư nói gì sau vụ kiện tranh chấp 'Tinh hoa Bắc bộ'?

Luật sư nói gì sau vụ kiện tranh chấp 'Tinh hoa Bắc bộ'?

Bản quyền sở hữu trí tuệ vở diễn 'Ngày xưa' thuộc về đạo diễn Việt Tú

Bản quyền sở hữu trí tuệ vở diễn 'Ngày xưa' thuộc về đạo diễn Việt Tú

Quyền tác giả là đạo diễn Việt Tú, chủ sở hữu kịch bản là Cty Tuần Châu

Quyền tác giả là đạo diễn Việt Tú, chủ sở hữu kịch bản là Cty Tuần Châu

Vụ tranh chấp quyền sở hữu 'Tinh hoa Bắc Bộ': Tòa tuyên sở hữu kịch bản thuộc về Tuần Châu Hà Nội

Vụ tranh chấp quyền sở hữu 'Tinh hoa Bắc Bộ': Tòa tuyên sở hữu kịch bản thuộc về Tuần Châu Hà Nội

Công ty Tuần Châu là chủ sở hữu kịch bản, đạo diễn Việt Tú là tác giả

Công ty Tuần Châu là chủ sở hữu kịch bản, đạo diễn Việt Tú là tác giả

Tuần Châu được quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'

Tuần Châu được quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'

Tuần Châu nói gì về phán quyết Tinh Hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh?

Tuần Châu nói gì về phán quyết Tinh Hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh?

Tuyên án vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Tuyên án vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Tuần Châu là chủ sở hữu 'Thuở ấy xứ Đoài'

Tuần Châu là chủ sở hữu 'Thuở ấy xứ Đoài'

Vụ 'Tinh hoa Bắc Bộ': ĐD Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ

Vụ 'Tinh hoa Bắc Bộ': ĐD Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ

Đạo diễn Việt Tú được tòa công nhận quyền tác giả vở 'Ngày xưa'

Đạo diễn Việt Tú được tòa công nhận quyền tác giả vở 'Ngày xưa'

Đạo diễn Việt Tú thắng kiện, được bồi thường 660 triệu đồng

Đạo diễn Việt Tú thắng kiện, được bồi thường 660 triệu đồng

Tuyên án vụ tranh chấp bản quyền vở diễn 'Ngày xưa'

Tuyên án vụ tranh chấp bản quyền vở diễn 'Ngày xưa'

Đạo diễn Việt Tú vui mừng khi tòa phán quyết là tác giả vở 'Ngày xưa'

Đạo diễn Việt Tú vui mừng khi tòa phán quyết là tác giả vở 'Ngày xưa'

'Tinh Hoa Bắc Bộ' là tác phẩm phái sinh từ 'Ngày Xưa'

'Tinh Hoa Bắc Bộ' là tác phẩm phái sinh từ 'Ngày Xưa'

Vụ kiện bản quyền giữa Việt Tú và Tuần Châu Hà Nội diễn ra thế nào?

Vụ kiện bản quyền giữa Việt Tú và Tuần Châu Hà Nội diễn ra thế nào?

Công nhận đạo diễn Việt Tú là tác giả vở diễn 'Ngày xưa'

Công nhận đạo diễn Việt Tú là tác giả vở diễn 'Ngày xưa'

Tranh chấp bản quyền vở thực cảnh triệu đô: Tòa tuyên 'Tinh hoa Bắc Bộ' là vở diễn phái sinh

Tranh chấp bản quyền vở thực cảnh triệu đô: Tòa tuyên 'Tinh hoa Bắc Bộ' là vở diễn phái sinh

Vụ kiện tác quyền vở 'Ngày xưa': Tuần Châu Hà Nội phải trả 10% tiền bán vé cho đạo diễn Việt Tú

Vụ kiện tác quyền vở 'Ngày xưa': Tuần Châu Hà Nội phải trả 10% tiền bán vé cho đạo diễn Việt Tú

Tòa tuyên đạo diễn Việt Tú là tác giả vở 'Ngày xưa', được Tuần Châu trả 660 triệu đồng

Tòa tuyên đạo diễn Việt Tú là tác giả vở 'Ngày xưa', được Tuần Châu trả 660 triệu đồng

'Tinh hoa Bắc bộ' là vở diễn phái sinh của đạo diễn Việt Tú

'Tinh hoa Bắc bộ' là vở diễn phái sinh của đạo diễn Việt Tú

Tòa tuyên Việt Tú là tác giả của 'Ngày xưa', được trả 660 triệu đồng

Tòa tuyên Việt Tú là tác giả của 'Ngày xưa', được trả 660 triệu đồng

Tòa tuyên Tuần Châu sở hữu kịch bản, Việt Tú có quyền tác giả

Tòa tuyên Tuần Châu sở hữu kịch bản, Việt Tú có quyền tác giả

Đạo diễn Việt Tú: 'Tại tòa, Viện kiểm sát đã ghi nhận công ty Tuần Châu nợ tôi'

Đạo diễn Việt Tú: 'Tại tòa, Viện kiểm sát đã ghi nhận công ty Tuần Châu nợ tôi'

Tuần Châu Hà Nội nói gì về tranh chấp 'Tinh hoa Bắc bộ'?

Tuần Châu Hà Nội nói gì về tranh chấp 'Tinh hoa Bắc bộ'?

Văn bản giám định 'Tinh hoa Bắc Bộ' có giá trị pháp lí ra sao?

Văn bản giám định 'Tinh hoa Bắc Bộ' có giá trị pháp lí ra sao?

Vụ kiện tụng không đáng có giữa Tài và Tiền

Vụ kiện tụng không đáng có giữa Tài và Tiền

Tranh chấp vở diễn 'Ngày xưa': Cty Tuần Châu yêu cầu bồi thường hơn 6 tỷ đồng

Tranh chấp vở diễn 'Ngày xưa': Cty Tuần Châu yêu cầu bồi thường hơn 6 tỷ đồng

Đạo diễn Việt Tú: Tranh chấp bản quyền 'Thuở ấy xứ Đoài' đã rõ ràng

Đạo diễn Việt Tú: Tranh chấp bản quyền 'Thuở ấy xứ Đoài' đã rõ ràng

Đạo diễn Việt Tú sẵn sàng chuyển giao quyền sở hữu vở diễn cho Tuần Châu Hà Nội?

Đạo diễn Việt Tú sẵn sàng chuyển giao quyền sở hữu vở diễn cho Tuần Châu Hà Nội?

Tranh chấp bản quyền 'Tinh hoa Bắc bộ': Đại diện Viện kiểm sát nói gì?

Tranh chấp bản quyền 'Tinh hoa Bắc bộ': Đại diện Viện kiểm sát nói gì?

Đạo diễn Việt Tú bị kiện vì 'xâm phạm danh dự'

Đạo diễn Việt Tú bị kiện vì 'xâm phạm danh dự'

Toàn cảnh phiên tòa xử vụ kiện tranh chấp tác quyền vở diễn 'Ngày xưa'

Toàn cảnh phiên tòa xử vụ kiện tranh chấp tác quyền vở diễn 'Ngày xưa'

20/3 tuyên án vụ tranh chấp bản quyền vở thực cảnh đầu tiên ở Việt Nam

20/3 tuyên án vụ tranh chấp bản quyền vở thực cảnh đầu tiên ở Việt Nam

Ai là chủ sở hữu vở diễn thực cảnh đầu tiên ở Việt Nam?

Ai là chủ sở hữu vở diễn thực cảnh đầu tiên ở Việt Nam?

Đạo diễn Việt Tú: Tòa chưa tuyên nhưng tôi tự thấy mình thắng!

Đạo diễn Việt Tú: Tòa chưa tuyên nhưng tôi tự thấy mình thắng!

Tranh luận căng thẳng tại phiên tòa xử vụ kiện giữa công ty của 'Chúa đảo Tuần Châu' và đạo diễn Việt Tú

Tranh luận căng thẳng tại phiên tòa xử vụ kiện giữa công ty của 'Chúa đảo Tuần Châu' và đạo diễn Việt Tú

Đạo diễn Việt Tú: Tôi không tranh quyền chủ sở hữu với Tuần Châu

Đạo diễn Việt Tú: Tôi không tranh quyền chủ sở hữu với Tuần Châu

Tòa chưa tuyên án về bản quyền 'Tinh hoa Bắc bộ'

Tòa chưa tuyên án về bản quyền 'Tinh hoa Bắc bộ'

Việt Tú và công ty của 'chúa đảo' Tuần Châu cãi nhau về sở hữu vở diễn

Việt Tú và công ty của 'chúa đảo' Tuần Châu cãi nhau về sở hữu vở diễn

Vụ kiện bản quyền: Đạo diễn Việt Tú sẵn sàng giao lại quyền sở hữu vở diễn

Vụ kiện bản quyền: Đạo diễn Việt Tú sẵn sàng giao lại quyền sở hữu vở diễn

Phó CT Hội Sở hữu trí tuệ TPHCM nói về tranh chấp bản quyền 'Tinh hoa Bắc Bộ'

Phó CT Hội Sở hữu trí tuệ TPHCM nói về tranh chấp bản quyền 'Tinh hoa Bắc Bộ'

Xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp bản quyền vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ'

Xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp bản quyền vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ'

Công ty của 'chúa đảo Tuần Châu' Đào Hồng Tuyển kiện đạo diễn Việt Tú ra tòa

Công ty của 'chúa đảo Tuần Châu' Đào Hồng Tuyển kiện đạo diễn Việt Tú ra tòa

Xử tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Xử tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Công ty 'Chúa đảo Tuần Châu' kiện đạo diễn Việt Tú vì tranh chấp bản quyền

Công ty 'Chúa đảo Tuần Châu' kiện đạo diễn Việt Tú vì tranh chấp bản quyền

Cty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú vì tranh chấp 'Thủa ấy xứ Đoài'

Cty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú vì tranh chấp 'Thủa ấy xứ Đoài'

Vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu giữa Việt Tú và công ty 'Chúa đảo Tuần Châu' ra tòa

Vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu giữa Việt Tú và công ty 'Chúa đảo Tuần Châu' ra tòa

Cơ hội vàng đưa hình ảnh Việt Nam 'cất cánh'

Cơ hội vàng đưa hình ảnh Việt Nam 'cất cánh'

Nâng tầm du lịch Thủ đô

Nâng tầm du lịch Thủ đô

Giới thiệu y học cổ truyền Việt Nam với bạn bè quốc tế

Giới thiệu y học cổ truyền Việt Nam với bạn bè quốc tế

170 nhà ngoại giao tham gia tìm hiểu về Việt Nam

170 nhà ngoại giao tham gia tìm hiểu về Việt Nam

Vẫn là câu chuyện đường dài

Vẫn là câu chuyện đường dài