Đốt xe ô tô để trả thù vì mâu thuẫn với hàng xóm

Đốt xe ô tô để trả thù vì mâu thuẫn với hàng xóm

Phóng hỏa đốt xe ôtô của chủ nợ trả thù cho vợ bị hành hung

Phóng hỏa đốt xe ôtô của chủ nợ trả thù cho vợ bị hành hung

Lời khai kẻ đốt ôtô của chủ nợ trả thù cho vợ

Lời khai kẻ đốt ôtô của chủ nợ trả thù cho vợ

'Lộ sáng' thủ phạm đốt xe Fortune

'Lộ sáng' thủ phạm đốt xe Fortune

Tẩm xăng đốt cháy rụi xe ô tô Fortuner của hàng xóm

Tẩm xăng đốt cháy rụi xe ô tô Fortuner của hàng xóm

Bắt giữ nghi phạm đốt xe ô tô chủ nợ để trả thù cho vợ

Bắt giữ nghi phạm đốt xe ô tô chủ nợ để trả thù cho vợ

Bắt nghi phạm đốt xe ô tô chủ nợ để trả thù cho vợ

Bắt nghi phạm đốt xe ô tô chủ nợ để trả thù cho vợ