Đồng Nai: Giám đốc gọi giang hồ gây rối bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Đồng Nai: Giám đốc gọi giang hồ gây rối bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Đồng Nai: Giám đốc gọi giang hồ 'vây' xe chở công an bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Đồng Nai: Giám đốc gọi giang hồ 'vây' xe chở công an bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Khởi tố giám đốc gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai thêm tội trốn thuế

Khởi tố giám đốc gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai thêm tội trốn thuế

Tình tiết mới vụ hàng chục giang hồ vây xe công an Đồng Nai

Tình tiết mới vụ hàng chục giang hồ vây xe công an Đồng Nai

Vụ giang hồ vây xe chở công an: Khởi tố thêm tội với Nguyễn Tấn Lương

Vụ giang hồ vây xe chở công an: Khởi tố thêm tội với Nguyễn Tấn Lương

Vụ Giang 36: Khởi tố Nguyễn Tấn Lương thêm tội trốn thuế

Vụ Giang 36: Khởi tố Nguyễn Tấn Lương thêm tội trốn thuế

Vụ giang hồ 'vây' công an Đồng Nai: Triệu tập vợ cựu Giám đốc Công an

Vụ giang hồ 'vây' công an Đồng Nai: Triệu tập vợ cựu Giám đốc Công an

Vụ giang hồ vây xe chở công an: Xem xét hướng xử lý cán bộ liên quan

Vụ giang hồ vây xe chở công an: Xem xét hướng xử lý cán bộ liên quan