Nghệ An: Trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho nam sinh quên mình cứu bạn

Nghệ An: Trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho nam sinh quên mình cứu bạn

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh quên mình cứu 2 bạn đuối nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh quên mình cứu 2 bạn đuối nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh cứu người

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh cứu người

Trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho nam sinh quên mình cứu người đuối nước

Trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho nam sinh quên mình cứu người đuối nước

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh quên mình cứu người

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh quên mình cứu người

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh quên mình cứu người đuối nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh quên mình cứu người đuối nước

Nghệ An:Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người

Nghệ An:Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người

Nghệ An:Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người

Nghệ An:Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người

Thượng úy trẻ hy sinh giữa thời bình ở nơi địa đầu Tổ quốc

Thượng úy trẻ hy sinh giữa thời bình ở nơi địa đầu Tổ quốc

Trao tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' và bằng khen cho các hiệp sĩ

Trao tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' và bằng khen cho các hiệp sĩ