Cuộc sống của Thang Duy sau 12 năm đóng phim nóng

Cuộc sống của Thang Duy sau 12 năm đóng phim nóng

Sau khi bị cấm vận vì đóng cảnh nóng trong 'Sắc giới', Thang Duy sống tại Hàn Quốc với chồng là đạo diễn...