Hải Phòng: Chủ tịch thành phố chỉ đạo công tác quản lý thiết bị bay flycam

Hải Phòng: Chủ tịch thành phố chỉ đạo công tác quản lý thiết bị bay flycam

Bảo tàng Báo chí Việt Nam đón nhận tài liệu, hiện vật báo chí tại Hải Phòng

Bảo tàng Báo chí Việt Nam đón nhận tài liệu, hiện vật báo chí tại Hải Phòng

43 cơ quan báo chí tham gia Liên hoan Tiếng hát Người làm báo

43 cơ quan báo chí tham gia Liên hoan Tiếng hát Người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam – Sân chơi cho những người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam – Sân chơi cho những người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo

43 đơn vị tham gia liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng năm 2018

43 đơn vị tham gia liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng năm 2018