Hải Phòng: Chủ tịch thành phố chỉ đạo công tác quản lý thiết bị bay flycam

Hải Phòng: Chủ tịch thành phố chỉ đạo công tác quản lý thiết bị bay flycam

Khai mạc Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI năm 2018

Khai mạc Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI năm 2018

43 cơ quan báo chí tham gia Liên hoan Tiếng hát Người làm báo

43 cơ quan báo chí tham gia Liên hoan Tiếng hát Người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam – Sân chơi cho những người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam – Sân chơi cho những người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo

Liên hoan Tiếng hát người làm báo

43 đơn vị tham gia liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng năm 2018

43 đơn vị tham gia liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng năm 2018

Tổ chức chào cờ trong tất cả các cơ quan, đơn vị ít nhất một lần mỗi tháng

Tổ chức chào cờ trong tất cả các cơ quan, đơn vị ít nhất một lần mỗi tháng