Từ chối phẫu thuật vì theo giáo phái 'không được truyền máu'

Từ chối phẫu thuật vì theo giáo phái 'không được truyền máu'

Yêu cầu 'kỳ lạ', người phụ nữ gãy chân bị nhiều bệnh viện từ chối

Yêu cầu 'kỳ lạ', người phụ nữ gãy chân bị nhiều bệnh viện từ chối

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị gãy hở hai xương cẳng chân, trong tình trạng không thể truyền máu

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị gãy hở hai xương cẳng chân, trong tình trạng không thể truyền máu

Ca phẫu thuật nối chân gãy cho bệnh nhân 'không thể truyền máu'

Ca phẫu thuật nối chân gãy cho bệnh nhân 'không thể truyền máu'

TRUYỀN MÁU HOÀN HỒI - ĐỘT PHÁ VỀ KỸ THUẬT PHẪU THUẬT

TRUYỀN MÁU HOÀN HỒI - ĐỘT PHÁ VỀ KỸ THUẬT PHẪU THUẬT

Kỹ thuật truyền máu hoàn hồi, cứu tinh cho bệnh nhân không thể nhận máu ngoài

Kỹ thuật truyền máu hoàn hồi, cứu tinh cho bệnh nhân không thể nhận máu ngoài

Bác sĩ vẫn cứu sống bệnh nhi dù gia đình yêu cầu phẫu thuật không được truyền máu

Bác sĩ vẫn cứu sống bệnh nhi dù gia đình yêu cầu phẫu thuật không được truyền máu

Hy hữu, bệnh nhi phải cắt u gan mà không được truyền máu

Hy hữu, bệnh nhi phải cắt u gan mà không được truyền máu

Hy hữu ca cắt u gan với yêu cầu 'không được truyền máu'

Hy hữu ca cắt u gan với yêu cầu 'không được truyền máu'

Hi hữu: Bệnh nhi phải cắt u gan mà không được truyền máu

Hi hữu: Bệnh nhi phải cắt u gan mà không được truyền máu

Một em bé được cắt u gan mà không truyền máu

Một em bé được cắt u gan mà không truyền máu

Mổ thành công ca gãy chân không truyền máu

Mổ thành công ca gãy chân không truyền máu