Thắp sáng ngọn lửa tri ân Quân tình nguyện Việt Nam

Thắp sáng ngọn lửa tri ân Quân tình nguyện Việt Nam

Đoàn đại biểu QK5 dâng hương Bác Hồ, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu QK5 dâng hương Bác Hồ, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quân khu 5 tổng kết Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X)

Quân khu 5 tổng kết Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X)

Quân khu 5 bế mạc Hội thi 'Trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn bộ binh giỏi'

Quân khu 5 bế mạc Hội thi 'Trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn bộ binh giỏi'

Quân khu 5 đón nhận Huân chương do Chủ tịch nước Lào trao tặng

Quân khu 5 đón nhận Huân chương do Chủ tịch nước Lào trao tặng

Lính công binh nơi đầu sóng

Lính công binh nơi đầu sóng

Thượng tướng Lương Cường làm việc với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5

Thượng tướng Lương Cường làm việc với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5

Trường Quân sự Quân khu 5 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2 năm 2018

Trường Quân sự Quân khu 5 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2 năm 2018