Khai mạc kiểm tra tư lệnh, chính ủy vùng, đoàn trưởng, chính trị viên đoàn năm 2018

Khai mạc kiểm tra tư lệnh, chính ủy vùng, đoàn trưởng, chính trị viên đoàn năm 2018

Vùng Cảnh sát biển 4 bảo vệ tốt chủ quyền trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc

Vùng Cảnh sát biển 4 bảo vệ tốt chủ quyền trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Cảnh sát biển Việt Nam đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Cảnh sát biển Việt Nam đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Đoàn đại biểu Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam báo công dâng Bác

Đoàn đại biểu Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam báo công dâng Bác

Cảnh sát Biển Việt Nam phát triển vượt bậc khi có thêm hải đoàn tàu tuần tra

Cảnh sát Biển Việt Nam phát triển vượt bậc khi có thêm hải đoàn tàu tuần tra

Công bố quyết định thành lập Hải đoàn 11

Công bố quyết định thành lập Hải đoàn 11

Công bố Quyết định tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế Cảnh sát biển

Công bố Quyết định tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế Cảnh sát biển