Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm đại úy Lê Thị Hiền

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm đại úy Lê Thị Hiền

Nữ hành khách náo loạn sân bay dính án phạt nặng

Nữ hành khách náo loạn sân bay dính án phạt nặng

Đình chỉ công tác nữ công an lăng mạ nhân viên sân bay

Đình chỉ công tác nữ công an lăng mạ nhân viên sân bay

Giám đốc Công an Hà Nội: Hành động và cách ứng xử của đại úy Lê Thị Hiền là không thể chấp nhận!

Xử nghiêm nữ cán bộ công an chửi nhân viên hàng không

Xử nghiêm nữ cán bộ công an chửi nhân viên hàng không

Tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ Đại úy Công an lăng mạ nhân viên sân bay

Tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ Đại úy Công an lăng mạ nhân viên sân bay