Hà Tĩnh: Lập bàn thờ trung tướng Đồng Sỹ Nguyên ở chiến trường xưa

Hà Tĩnh: Lập bàn thờ trung tướng Đồng Sỹ Nguyên ở chiến trường xưa

Lập bàn thờ tướng Đồng Sĩ Nguyên tại Khu di tích lịch sử Bộ đội Trường Sơn

Lập bàn thờ tướng Đồng Sĩ Nguyên tại Khu di tích lịch sử Bộ đội Trường Sơn

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và con đường huyền thoại

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và con đường huyền thoại

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên: Người thực hành của Trường Sơn huyền thoại

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên: Người thực hành của Trường Sơn huyền thoại

Đồng Sĩ Nguyên - Vị tướng kiệt xuất trên đường Trường Sơn huyền thoại

Đồng Sĩ Nguyên - Vị tướng kiệt xuất trên đường Trường Sơn huyền thoại

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên: Xuất quân sáng mùng một Tết!

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên: Xuất quân sáng mùng một Tết!

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - người thực hành Trường Sơn

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - người thực hành Trường Sơn