Hạnh phúc vì được làm những điều ý nghĩa

Hạnh phúc vì được làm những điều ý nghĩa

Bộ trưởng Bộ Y tế tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ

Bộ trưởng Bộ Y tế tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ

Ngôi làng với những người mẹ nuôi có tấm lòng nhân hậu

Ngôi làng với những người mẹ nuôi có tấm lòng nhân hậu

Chăm sóc sức khỏe cho người dân Đồng Lộc

Chăm sóc sức khỏe cho người dân Đồng Lộc

Trào dâng niềm xúc động khi nghe Bộ trưởng Y tế hát tặng anh hùng La Thị Tám

Trào dâng niềm xúc động khi nghe Bộ trưởng Y tế hát tặng anh hùng La Thị Tám

Lãnh đạo Bộ Y tế dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Kiều bào trẻ 'nối vòng tay lớn'

Kiều bào trẻ 'nối vòng tay lớn'

'Trại hè Việt Nam 2018' giúp thanh niên kiều bào tìm hiểu văn hóa cội nguồn và truyền thống dân tộc

'Trại hè Việt Nam 2018' giúp thanh niên kiều bào tìm hiểu văn hóa cội nguồn và truyền thống dân tộc

Bác sĩ tâm huyết với nghề

Lính Hải quân Mỹ bón cơm cho trẻ khuyết tật tại Đà Nẵng

Lính Hải quân Mỹ bón cơm cho trẻ khuyết tật tại Đà Nẵng