Doanh nghiệp Pháp lạc quan về cơ hội kinh doanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp lạc quan về cơ hội kinh doanh tại Việt Nam

Mở rộng hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Pháp

Mở rộng hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Pháp

Thủ tướng Pháp Ê.Phi-líp kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Pháp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Pháp

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm y tế Pháp - Việt

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm y tế Pháp - Việt

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP.HCM

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP.HCM

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế tại TP.HCM

Thủ tướng Pháp dự lễ khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP.HCM

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế tại TP HCM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc Thủ tướng Pháp thăm Điện Biên Phủ