Thủ tướng Pháp dự lễ khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Pháp dự lễ khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp Pháp lạc quan về cơ hội kinh doanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp lạc quan về cơ hội kinh doanh tại Việt Nam

Quan hệ Việt - Pháp phát triển lên tầm cao mới

Quan hệ Việt - Pháp phát triển lên tầm cao mới

Mở rộng hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Pháp

Mở rộng hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Pháp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Pháp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Pháp

Thủ tướng Pháp muốn hợp tác nhiều hơn nữa với TP HCM

Thủ tướng Pháp muốn hợp tác nhiều hơn nữa với TP HCM

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe thăm TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe thăm TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại Tp Hồ Chí Minh

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại Tp Hồ Chí Minh

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP.HCM

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP.HCM

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế tại TP.HCM

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế tại TP.HCM

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe thăm TPHCM

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe thăm TPHCM

Thủ tướng Pháp dự lễ khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP.HCM

Thủ tướng Pháp dự lễ khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP.HCM

Thủ tướng Édouard Philippe dự lễ khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Édouard Philippe dự lễ khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế tại TP HCM

Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế tại TP HCM

Thủ tướng Pháp tham dự khai trương Trung tâm y tế Pháp tại TP.HCM

Thủ tướng Pháp tham dự khai trương Trung tâm y tế Pháp tại TP.HCM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc Thủ tướng Pháp thăm Điện Biên Phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc Thủ tướng Pháp thăm Điện Biên Phủ