Nguồn gốc khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình, TP HCM

Nguồn gốc khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình, TP HCM

TP.HCM hỗ trợ người dân bị giải tỏa ở khu đất xây cụm trường công lập

TP.HCM hỗ trợ người dân bị giải tỏa ở khu đất xây cụm trường công lập

Lập lại trật tự, giải tỏa điểm đen

Lập lại trật tự, giải tỏa điểm đen

Vì sao quận Tân Bình cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng trước Tết?

Vì sao quận Tân Bình cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng trước Tết?

TP Hồ Chí Minh: Cưỡng chế 112 căn nhà xây trái phép tại vườn rau Lộc Hưng

TP Hồ Chí Minh: Cưỡng chế 112 căn nhà xây trái phép tại vườn rau Lộc Hưng

Quận Tân Bình nói về việc cưỡng chế 'vườn rau Lộc Hưng'

Quận Tân Bình nói về việc cưỡng chế 'vườn rau Lộc Hưng'

Dự án xây trường học công lập ở khu vườn rau Tân Bình: Cần hợp tác, tuân thủ luật

Dự án xây trường học công lập ở khu vườn rau Tân Bình: Cần hợp tác, tuân thủ luật