Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đào tạo thạc sĩ chưa đúng quy định

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đào tạo thạc sĩ chưa đúng quy định

Thủ quỹ Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dùng tài khoản cá nhân thu học phí

Thủ quỹ Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dùng tài khoản cá nhân thu học phí

Trường ĐH Luật TP HCM và ĐH Điện lực: Nhiều sai phạm về tài chính và đào tạo

Trường ĐH Luật TP HCM và ĐH Điện lực: Nhiều sai phạm về tài chính và đào tạo

Thanh tra kết luận nhiều vi phạm tại ĐH Luật TP.HCM

Thanh tra kết luận nhiều vi phạm tại ĐH Luật TP.HCM

Đào tạo đại học: Chưa được phép vẫn xé rào tuyển sinh

Đào tạo đại học: Chưa được phép vẫn xé rào tuyển sinh

Đại học Luật TP HCM 'nhập nhằng' tuyển sinh, 'mập mờ' thu học phí

Đại học Luật TP HCM 'nhập nhằng' tuyển sinh, 'mập mờ' thu học phí

Hàng loạt sai phạm tại Đại học Luật TP.HCM

Hàng loạt sai phạm tại Đại học Luật TP.HCM

Hàng loạt sai phạm tại ĐH Luật TP.HCM

Hàng loạt sai phạm tại ĐH Luật TP.HCM

Thanh tra kết luận nhiều vi phạm ở Trường Đại học Luật TP.HCM

Thanh tra kết luận nhiều vi phạm ở Trường Đại học Luật TP.HCM