Phát hiện sớm nguồn lao trong cộng đồng

Phát hiện sớm nguồn lao trong cộng đồng

Lao phổi là bệnh lý viêm nhiễm nhu mô phổi do trực khuẩn lao (Mycobacteriae tuberculosis) gây ra. Bệnh có...