Vu khống, một giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 tháng tù

Vu khống, một giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 tháng tù

Giám đốc nhắn tin 'vu khống' lãnh đạo Sở, lãnh 12 tháng tù giam

Giám đốc nhắn tin 'vu khống' lãnh đạo Sở, lãnh 12 tháng tù giam

Lãnh án một năm tù vì nhắn tin vu khống lãnh đạo Sở

Lãnh án một năm tù vì nhắn tin vu khống lãnh đạo Sở

Dùng 30 'sim rác' nhắn tin vu khống, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 tháng tù

Dùng 30 'sim rác' nhắn tin vu khống, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 tháng tù

Bất ngờ xử kín vụ nhắn tin nói xấu giám đốc sở

Bất ngờ xử kín vụ nhắn tin nói xấu giám đốc sở

Giám đốc vu khống lãnh đạo Gia Lai lĩnh án tù

Giám đốc vu khống lãnh đạo Gia Lai lĩnh án tù

Vụ 'vu khống' giám đốc sở: Chủ doanh nghiệp bị phạt 12 tháng tù

Vụ 'vu khống' giám đốc sở: Chủ doanh nghiệp bị phạt 12 tháng tù

Giám đốc dùng 30 SIM nhắn tin xúc phạm Ban Thường vụ tỉnh Gia Lai

Giám đốc dùng 30 SIM nhắn tin xúc phạm Ban Thường vụ tỉnh Gia Lai

Giám đốc doanh nghiệp Gia Lai lãnh án 12 tháng tù vì nhắn tin vu khống

Giám đốc doanh nghiệp Gia Lai lãnh án 12 tháng tù vì nhắn tin vu khống

Hầu tòa vì nhắn tin 'vu khống' lãnh đạo Sở

Hầu tòa vì nhắn tin 'vu khống' lãnh đạo Sở

Sáng nay xử vụ 'chủ doanh nghiệp nhắn tin vu khống Giám đốc Sở'

Sáng nay xử vụ 'chủ doanh nghiệp nhắn tin vu khống Giám đốc Sở'

Gia Lai: Xử kín vụ chủ doanh nghiệp vu khống Giám đốc Sở

Gia Lai: Xử kín vụ chủ doanh nghiệp vu khống Giám đốc Sở