Ðôi điều nhìn từ Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2018

Ðôi điều nhìn từ Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2018

10 đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ III

10 đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ III

Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III – 2018

Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III – 2018

Ngày hội của Sân khấu thủ đô

Ngày hội của Sân khấu thủ đô

Khai mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III

Khai mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III

Thiếu vắng tác phẩm hay về Hà Nội

Thiếu vắng tác phẩm hay về Hà Nội

Hà Nội: Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí cuối tuần

Hà Nội: Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí cuối tuần

Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2018

Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2018

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 8 năm 2018

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 8 năm 2018

10 Nhà hát tham gia Liên hoan sân khấu Thủ đô

10 Nhà hát tham gia Liên hoan sân khấu Thủ đô

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ VIII - 2018

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ VIII - 2018