Nâng cao chất lượng giống nòi nhờ chẩn đoán dị tật trước sinh

Nâng cao chất lượng giống nòi nhờ chẩn đoán dị tật trước sinh

Làm sao để phát hiện thai nhi bị dị tật tim?

Làm sao để phát hiện thai nhi bị dị tật tim?

Nghệ An khai trương Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sơ sinh Bắc miền trung

Nghệ An khai trương Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sơ sinh Bắc miền trung

Khai trương Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sơ sinh Bắc Miền Trung

Khai trương Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sơ sinh Bắc Miền Trung

Sàng lọc trước sinh có thể phát hiện tim bẩm sinh khi thai 18 tuần

Sàng lọc trước sinh có thể phát hiện tim bẩm sinh khi thai 18 tuần

10 tháng, Nghệ An phát hiện gần 700 ca phụ nữ mang thai có dị tật

10 tháng, Nghệ An phát hiện gần 700 ca phụ nữ mang thai có dị tật

Xã hội hóa Trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Xã hội hóa Trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh