Quảng bá điện ảnh Nga đến người dân Đà Nẵng

Đà Nẵng thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh

Miễn phí tham quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong ngày 2/9

Miễn phí tham quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong ngày 2/9

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Chiếu phim kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Chiếu phim kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Đợt phim chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Đợt phim chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Nhiều hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Nghề chiếu bóng lưu động có hết đất sống?

Nghề chiếu bóng lưu động có hết đất sống?

Đà Nẵng sáp nhập hai đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên

Đà Nẵng sáp nhập hai đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên