Tăng khả năng cấp nước sạch phục vụ người dân tại Ô Môn

Tăng khả năng cấp nước sạch phục vụ người dân tại Ô Môn

Ðể tạo điều kiện cho thêm nhiều hộ dân được sử dụng nước sạch, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường...
Nâng cao khả năng cấp nước sạch phục vụ người dân

Nâng cao khả năng cấp nước sạch phục vụ người dân

Tổng kết 3 năm Dự án 'Các hoạt động địa phương Việt Nam vì sức khỏe môi trường' tại Thanh Hóa

Tổng kết 3 năm Dự án 'Các hoạt động địa phương Việt Nam vì sức khỏe môi trường' tại Thanh Hóa

Đầu tư công trình cấp nước sạch phục vụ người dân ở Thường Thạnh

Đầu tư công trình cấp nước sạch phục vụ người dân ở Thường Thạnh

Tạo điều kiện để hộ dân được sử dụng nước sạch

Tạo điều kiện để hộ dân được sử dụng nước sạch

Cung cấp 6 dịch vụ công thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị sự nghiệp

Quảng Bình: Đảm bảo cấp đủ nước sạch cho người dân sau lũ

Quảng Bình: Đảm bảo cấp đủ nước sạch cho người dân sau lũ

Mở rộng đường ống cấp nước sạch ở xã Ðông Bình và Thới Thạnh

Mở rộng đường ống cấp nước sạch ở xã Ðông Bình và Thới Thạnh

Miễn giảm tiền nước, góp phần hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Miễn giảm tiền nước, góp phần hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Cần thơ: Hộ nghèo, cận nghèo được miễn, giảm tiền nước sinh hoạt

Cần thơ: Hộ nghèo, cận nghèo được miễn, giảm tiền nước sinh hoạt

Giảm giá nước sạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Giảm giá nước sạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Thái Nguyên: Tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Thái Nguyên: Tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Hà Nội thành lập Trung tâm bảo vệ môi trường nông nghiệp

Hà Nội thành lập Trung tâm bảo vệ môi trường nông nghiệp

Giảm giá nước sạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Giảm giá nước sạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Cần giải pháp tổng thể để quản lý, vận hành hiệu quả công trình cấp nước

Cần giải pháp tổng thể để quản lý, vận hành hiệu quả công trình cấp nước

Đầu tư công trình cấp nước sạch cho người dân ở Trường Xuân A

Đầu tư công trình cấp nước sạch cho người dân ở Trường Xuân A

Chi bộ Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

7 nguy cơ đe dọa an toàn nguồn nước

7 nguy cơ đe dọa an toàn nguồn nước

Phản biện xã hội đối với các dự thảo quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt phương án giá bán nước sạch

Phản biện xã hội đối với các dự thảo quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt phương án giá bán nước sạch

Xã hội hóa đầu tư cấp nước sạch khu vực nông thôn

Xã hội hóa đầu tư cấp nước sạch khu vực nông thôn

Nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn

Nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về nước sạch

Nâng cao nhận thức của người dân về nước sạch

Người dân xã Cổ Lũng mong sớm có nước sạch

Người dân xã Cổ Lũng mong sớm có nước sạch

Quảng Ngãi gồng mình chống hạn

Quảng Ngãi gồng mình chống hạn