Lo ngại thiếu máu dịp tết

Lo ngại thiếu máu dịp tết

Hiến máu không đạt chỉ tiêu, lo ngại tết thiếu máu cấp cứu

Hiến máu không đạt chỉ tiêu, lo ngại tết thiếu máu cấp cứu

Bạn trẻ hiến giọt máu nghĩa tình tại ngày hội 'Nắng Sài Gòn'

Bạn trẻ hiến giọt máu nghĩa tình tại ngày hội 'Nắng Sài Gòn'

Gần 100 người tham gia hiến máu tình nguyện

Gần 100 người tham gia hiến máu tình nguyện

Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người

Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người

Giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện

Giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện

Nam A Bank tổ chức hiến máu nhân đạo

Nam A Bank tổ chức hiến máu nhân đạo

Hàng trăm người tham gia ngày hội 'Tôi nhóm máu O'

Hàng trăm người tham gia ngày hội 'Tôi nhóm máu O'

TPHCM: Không khan hiếm cục bộ nhóm máu O

TPHCM: Không khan hiếm cục bộ nhóm máu O

Bệnh nhân máu hiếm không đơn độc

Bệnh nhân máu hiếm không đơn độc

Hàng trăm nhân viên Vietbank hiến máu cứu người

Hàng trăm nhân viên Vietbank hiến máu cứu người

CNVC-LĐ hiến máu cứu người

CNVC-LĐ hiến máu cứu người

THACO tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 12 năm 2018

THACO tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 12 năm 2018

TPHCM: Vinh danh người hiến máu tiêu biểu 2018

TPHCM: Vinh danh người hiến máu tiêu biểu 2018

Phát động nhiều chương trình hiến máu tình nguyện và tôn vinh người hiến máu

Phát động nhiều chương trình hiến máu tình nguyện và tôn vinh người hiến máu

Vinamilk tặng xe hiến máu 1 tỷ đồng cho trung tâm hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh

Vinamilk tặng xe hiến máu 1 tỷ đồng cho trung tâm hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh