Giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện

Giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện

Nam A Bank tổ chức hiến máu nhân đạo

Nam A Bank tổ chức hiến máu nhân đạo

Hàng trăm người tham gia ngày hội 'Tôi nhóm máu O'

Hàng trăm người tham gia ngày hội 'Tôi nhóm máu O'

TPHCM: Không khan hiếm cục bộ nhóm máu O

TPHCM: Không khan hiếm cục bộ nhóm máu O

Bệnh nhân máu hiếm không đơn độc

Bệnh nhân máu hiếm không đơn độc

Hàng trăm nhân viên Vietbank hiến máu cứu người

Hàng trăm nhân viên Vietbank hiến máu cứu người

CNVC-LĐ hiến máu cứu người

CNVC-LĐ hiến máu cứu người

Vinamilk tặng xe hiến máu 1 tỷ đồng cho trung tâm hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh

Vinamilk tặng xe hiến máu 1 tỷ đồng cho trung tâm hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh