Cơ bản đạt mục tiêu xóa mù chữ đến năm 2020

Cơ bản đạt mục tiêu xóa mù chữ đến năm 2020

Khơi dậy tinh thần học tập, sự sáng tạo của giáo viên và học sinh ở tất cả các cấp

Khơi dậy tinh thần học tập, sự sáng tạo của giáo viên và học sinh ở tất cả các cấp

Phải xóa bằng được bệnh hình thức, gian lận trong môi trường giáo dục

Phải xóa bằng được bệnh hình thức, gian lận trong môi trường giáo dục

Vai trò của trường đại học với việc học tập suốt đời của người lớn

Vai trò của trường đại học với việc học tập suốt đời của người lớn

Thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trước bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trước bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Quận Thanh Xuân trao học bổng cho 115 học sinh vượt khó

Quận Thanh Xuân trao học bổng cho 115 học sinh vượt khó

Hà Nội: Khai mạc 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018'

Hà Nội: Khai mạc 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018'

Thanh Hóa: Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn biên giới, ven biển

Thanh Hóa: Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn biên giới, ven biển

Huyện Hà Trung: 70/80 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia

Hơn 23 triệu học sinh, sinh viên khai giảng năm học mới 2018-2019

Hơn 23 triệu học sinh, sinh viên khai giảng năm học mới 2018-2019

Đổi thay trên quê hương Anh hùng Vừ A Dính

Đổi thay trên quê hương Anh hùng Vừ A Dính

Các cơ sở giáo dục thường xuyên cần đổi mới công tác quản lý trong năm học mới

Các cơ sở giáo dục thường xuyên cần đổi mới công tác quản lý trong năm học mới

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn tại các cơ sở GD thường xuyên

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn tại các cơ sở GD thường xuyên

Nhà văn hóa cộng đồng... 'đắp chiếu'

Nhà văn hóa cộng đồng... 'đắp chiếu'

Nhà văn hóa cộng đồng... 'đắp chiếu'

Nhà văn hóa cộng đồng... 'đắp chiếu'

Trao 11 bộ thiết bị tin học cho các trung tâm học tập cộng đồng, trường học

Trao 11 bộ thiết bị tin học cho các trung tâm học tập cộng đồng, trường học

Lào Cai: Hội nghị triển khai công tác chống mù chữ