Vận động người lớn tham gia học tập tại Trung tâm Học tập cộng đồng

Vận động người lớn tham gia học tập tại Trung tâm Học tập cộng đồng

Vai trò của hội khuyến học Việt Nam trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tại trung tâm Học tập cộng đồng

Vai trò của hội khuyến học Việt Nam trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tại trung tâm Học tập cộng đồng

Xây dựng một xã hội học tập suốt đời: Không thể bỏ qua vai trò của các trường đại học

Xây dựng một xã hội học tập suốt đời: Không thể bỏ qua vai trò của các trường đại học

Phải xóa bằng được bệnh hình thức, gian lận trong môi trường giáo dục

Phải xóa bằng được bệnh hình thức, gian lận trong môi trường giáo dục

Vai trò của trường đại học với việc học tập suốt đời của người lớn

Vai trò của trường đại học với việc học tập suốt đời của người lớn

Quận Thanh Xuân trao học bổng cho 115 học sinh vượt khó

Quận Thanh Xuân trao học bổng cho 115 học sinh vượt khó

Hà Nội: Khai mạc 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018'

Hà Nội: Khai mạc 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018'

Huyện Hà Trung: 70/80 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia

Hơn 23 triệu học sinh, sinh viên khai giảng năm học mới 2018-2019

Hơn 23 triệu học sinh, sinh viên khai giảng năm học mới 2018-2019

Các cơ sở giáo dục thường xuyên cần đổi mới công tác quản lý trong năm học mới

Các cơ sở giáo dục thường xuyên cần đổi mới công tác quản lý trong năm học mới

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn tại các cơ sở GD thường xuyên

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn tại các cơ sở GD thường xuyên

Nhà văn hóa cộng đồng... 'đắp chiếu'

Nhà văn hóa cộng đồng... 'đắp chiếu'

Nhà văn hóa cộng đồng... 'đắp chiếu'

Nhà văn hóa cộng đồng... 'đắp chiếu'

Phú Riềng phấn đấu đến năm 2021 giảm 16 điểm lẻ và 9 trường học

Phú Riềng phấn đấu đến năm 2021 giảm 16 điểm lẻ và 9 trường học

Thư viện công cộng tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ thiếu nhi

Thư viện công cộng tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ thiếu nhi

Trao 11 bộ thiết bị tin học cho các trung tâm học tập cộng đồng, trường học

Trao 11 bộ thiết bị tin học cho các trung tâm học tập cộng đồng, trường học

Lào Cai: Hội nghị triển khai công tác chống mù chữ