Gần 1.000 sinh viên hiến máu

Gần 1.000 sinh viên hiến máu

Ngày 12/1, gần 1.000 sinh viên đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia...