Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Bài 1: 'Cơn bão' mang tên Covid-19

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Bài 1: 'Cơn bão' mang tên Covid-19

Với những giải pháp quyết liệt mạnh mẽ theo thống kê của Bộ LĐTB&XH đến cuối năm 2019, tỷ lệ nghèo cả nước...
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp mỗi ngày

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp mỗi ngày

Hàng trăm người lao động Hà Nội xếp hàng chờ giải quyết trợ cấp thất nghiệp

Hàng trăm người lao động Hà Nội xếp hàng chờ giải quyết trợ cấp thất nghiệp

Linh hoạt, đồng bộ trong giới thiệu việc làm cho người lao động

Linh hoạt, đồng bộ trong giới thiệu việc làm cho người lao động

Trung tâm DVVL Hà Nội: Thông báo chuyển đổi hoạt động sàn GDVL

Trung tâm DVVL Hà Nội: Thông báo chuyển đổi hoạt động sàn GDVL

Thông báo về việc đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019

Thông báo về việc đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019

Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Gia Lâm năm 2019

Phiên Giao dịch Việc làm dành cho lao động nước ngoài khi về nước

Trung tâm DVVL Hà Nội: Đổi mới, nâng cao hiệu quả Sàn giao dịch việc làm

Hà Nội: Sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS, IM Japan

Cơ hội việc làm cho lao động EPS và IM Japan tại Hà Nội