Tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ VHTTDL và Đại học Công nghệ ký kết thỏa thuận hợp tác

Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ VHTTDL và Đại học Công nghệ ký kết thỏa thuận hợp tác

Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ VHTTDL và Trường Đại học Công nghệ, Đại học QG Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác

Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ VHTTDL và Trường Đại học Công nghệ, Đại học QG Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm CNTT và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm CNTT và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Sĩ quan Thông tin: Bế mạc lớp đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT đợt 2 năm 2018

Trường Sĩ quan Thông tin: Bế mạc lớp đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT đợt 2 năm 2018

Chuyên gia 'mách nước' cho Bộ GD-ĐT giải pháp chống gian lận thi cử

Chuyên gia 'mách nước' cho Bộ GD-ĐT giải pháp chống gian lận thi cử

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị về an toàn an ninh mạng

Bộ GTVT thêm 75 thủ tục tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Bộ GTVT thêm 75 thủ tục tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Hơn 500.000 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công của ngành BHXH

Hơn 500.000 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công của ngành BHXH

BHXH Việt Nam sẽ triển khai việc sử dụng thẻ BHYT điện tử

BHXH Việt Nam sẽ triển khai việc sử dụng thẻ BHYT điện tử

Tập huấn triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Tập huấn triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Hoàn thành toàn bộ thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2018

Hoàn thành toàn bộ thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2018