Ký thỏa thuận phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT

Ký thỏa thuận phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT

Bộ GTVT tích cực triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Bộ GTVT tích cực triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp được hacker sử dụng tấn công vào các mạng CNTT trọng yếu

Nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp được hacker sử dụng tấn công vào các mạng CNTT trọng yếu

Diễn tập phòng chống tấn công APT trên mạng thông tin các cơ quan Đảng, Nhà nước

Diễn tập phòng chống tấn công APT trên mạng thông tin các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 trong quản lý BHYT, BHXH

Ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 trong quản lý BHYT, BHXH

Taxi không người lái đầu tiên của châu Âu bắt đầu chở khách tại Nga

Taxi không người lái đầu tiên của châu Âu bắt đầu chở khách tại Nga

Hoàn thiện xây dựng xây dựng Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ GTVT trong tháng 9/2018

Hoàn thiện xây dựng xây dựng Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ GTVT trong tháng 9/2018

Vì sao số O bị coi là biểu tượng của quỷ Satan?

Vì sao số O bị coi là biểu tượng của quỷ Satan?

Tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ VHTTDL và Đại học Công nghệ ký kết thỏa thuận hợp tác

Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ VHTTDL và Đại học Công nghệ ký kết thỏa thuận hợp tác

Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ VHTTDL và Trường Đại học Công nghệ, Đại học QG Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác

Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ VHTTDL và Trường Đại học Công nghệ, Đại học QG Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm CNTT và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm CNTT và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Sĩ quan Thông tin: Bế mạc lớp đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT đợt 2 năm 2018

Trường Sĩ quan Thông tin: Bế mạc lớp đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT đợt 2 năm 2018

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị về an toàn an ninh mạng

Bộ GTVT thêm 75 thủ tục tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Bộ GTVT thêm 75 thủ tục tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Hơn 500.000 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công của ngành BHXH

Hơn 500.000 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công của ngành BHXH

BHXH Việt Nam sẽ triển khai việc sử dụng thẻ BHYT điện tử

BHXH Việt Nam sẽ triển khai việc sử dụng thẻ BHYT điện tử

Thêm 13 thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa tham gia NSW từ 1/7

Thêm 13 thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa tham gia NSW từ 1/7

Hoàn thành toàn bộ thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2018

Hoàn thành toàn bộ thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2018