Tài xế xe biển xanh tát CSGT ở Thanh Hóa bị phạt 2,5 triệu đồng

Tài xế xe biển xanh tát CSGT ở Thanh Hóa bị phạt 2,5 triệu đồng

Phạt 2,5 triệu đồng đối với tài xế say xỉn, tát và lăng mạ CSGT

Phạt 2,5 triệu đồng đối với tài xế say xỉn, tát và lăng mạ CSGT

Tài xế đi xe biển xanh tiểu bậy, tát CSGT bị phạt 2,5 triệu đồng

Vụ tài xế xe biển xanh tát CSGT: Phương tiện thuộc sở hữu của cơ quan nào?

Vụ tài xế xe biển xanh tát CSGT: Phương tiện thuộc sở hữu của cơ quan nào?

Vụ tài xế xe biển xanh tát vào mặt CSGT: Nhờ đi sửa, người đàn ông lái vào Thanh Hóa

Vụ tài xế xe biển xanh tát vào mặt CSGT: Nhờ đi sửa, người đàn ông lái vào Thanh Hóa

Vụ tài xế xe biển xanh tát CSGT: Đã xác định cơ quan sở hữu chiếc xe

Vụ tài xế xe biển xanh tát CSGT: Đã xác định cơ quan sở hữu chiếc xe

Tài xế đi xe biển xanh lăng mạ, tát CSGT: Xe biển xanh của Hội nhiếp ảnh Việt Nam đã thanh lý?