Cuộc chiến chống Covid-19: Để tình thương lan tỏa

Cuộc chiến chống Covid-19: Để tình thương lan tỏa

Đưa 2 lá gan từ Bắc vào Nam cứu bệnh nhân thoát cửa tử trong đêm

Đưa 2 lá gan từ Bắc vào Nam cứu bệnh nhân thoát cửa tử trong đêm

Ca ghép tạng xuyên Việt: 2 lá gan vận chuyển từ Hà Nội cứu bệnh nhân tại TP.HCM thoát cửa tử trong đêm

Ca ghép tạng xuyên Việt: 2 lá gan vận chuyển từ Hà Nội cứu bệnh nhân tại TP.HCM thoát cửa tử trong đêm

Bệnh nhân xơ gan nặng hồi sinh nhờ lá gan hiến 'xuyên Việt' trong đêm

Bệnh nhân xơ gan nặng hồi sinh nhờ lá gan hiến 'xuyên Việt' trong đêm

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công cùng lúc 2 ca ghép tạng

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công cùng lúc 2 ca ghép tạng

Thực hiện cùng lúc 2 ca ghép tim, gan từ người cho chết não

Thực hiện cùng lúc 2 ca ghép tim, gan từ người cho chết não

Hơn 3.000 ca ghép tạng và những giọt nước mắt ân tình

5 năm –gần 20.000 người đăng ký hiến tạng