Đề xuất phương án phân luồng giao thông qua khu vực sân bay Nha Trang

Đề xuất phương án phân luồng giao thông qua khu vực sân bay Nha Trang

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất đóng đường tạm hẻm 86 Trần Phú và...
Khánh Hòa chuẩn bị đấu giá đất 'vàng' sân bay Nha Trang cũ

Khánh Hòa chuẩn bị đấu giá đất 'vàng' sân bay Nha Trang cũ

Thẩm định thiết kế Khu Trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang

Thẩm định thiết kế Khu Trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang

Khánh Hòa: Khó giải bài toán thất thoát

Khánh Hòa: Khó giải bài toán thất thoát

Khánh Hòa: Tùy tiện xẻ thịt đất công: Giữa bãi lầy dự án BT

Khánh Hòa: Tùy tiện xẻ thịt đất công: Giữa bãi lầy dự án BT

Bên trong khu đất 'vàng' ở sân bay Nha Trang cũ được đề xuất làm bãi đậu xe

Bên trong khu đất 'vàng' ở sân bay Nha Trang cũ được đề xuất làm bãi đậu xe

Bộ Quốc phòng không đồng ý lấy đất sân bay Nha Trang cũ làm bãi đậu xe

Bộ Quốc phòng không đồng ý lấy đất sân bay Nha Trang làm bãi xe

Dự án Phúc Sơn giao dịch trước khi có quyết định đầu tư