Giải cứu người đàn ông nước ngoài nhảy lầu có biểu hiện ngáo đá

Giải cứu người đàn ông nước ngoài nhảy lầu có biểu hiện ngáo đá

Diễn biến mới vụ hơn 60 thanh niên mang súng, mã tấu hỗn chiến trong đêm

Diễn biến mới vụ hơn 60 thanh niên mang súng, mã tấu hỗn chiến trong đêm

Cảnh sát 113 nổ súng trấn áp 60 thanh niên mang hung khí hỗn chiến

Cảnh sát 113 nổ súng trấn áp 60 thanh niên mang hung khí hỗn chiến

Nổ súng ngăn chặn 60 đối tượng đang hỗn chiến ở Khánh Hòa

Nổ súng ngăn chặn 60 đối tượng đang hỗn chiến ở Khánh Hòa

Hơn 60 người xách mã tấu, bom xăng gây hỗn chiến trong đêm

Hơn 60 người xách mã tấu, bom xăng gây hỗn chiến trong đêm

Cảnh sát 113 nổ súng chặn vụ hơn 60 người dùng hung khí hỗn chiến trong đêm

Cảnh sát 113 nổ súng chặn vụ hơn 60 người dùng hung khí hỗn chiến trong đêm

Hơn 60 thanh niên hỗn chiến, ném bom xăng cháy rực trên cầu

Hơn 60 thanh niên hỗn chiến, ném bom xăng cháy rực trên cầu

Giải cứu cô gái nghi ngáo đá leo ngọn cây nhảy nhót, la hét ở Hòn Chồng

Giải cứu cô gái nghi ngáo đá leo ngọn cây nhảy nhót, la hét ở Hòn Chồng