Tây Ninh: Tuyển sinh Trung cấp Phật học khóa II (2021-2024)

Tây Ninh: Tuyển sinh Trung cấp Phật học khóa II (2021-2024)

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh vừa thông báo tuyển sinh Trung cấp Phật học, khóa II...

Tiền Giang : Khai mạc tuyển sinh cao đẳng Phật học liên thông

Trường Trung cấp Phật học TP.HCM tri ân giáo thọ sư

Trường Trung cấp Phật học TP.HCM tri ân giáo thọ sư

Trường Trung cấp Phật học TP.HCM tri ân giáo thọ sư

Trường Trung cấp Phật học TP.HCM tri ân giáo thọ sư

Bạc Liêu : Khởi công xây dựng Trường TCPH tỉnh

Bạc Liêu : Khởi công xây dựng Trường TCPH tỉnh

Đồng Tháp : Trường Phật học làm lễ tốt nghiệp, khai giảng

Đồng Tháp : Trường Phật học làm lễ tốt nghiệp, khai giảng

Trường TCPH Bình Định tổ chức lễ tốt nghiệp khóa VIII

Trường TCPH Bình Định tổ chức lễ tốt nghiệp khóa VIII

Tiền Giang : Lễ tốt nghiệp Cao đẳng Phật học

Các đạo tràng TP.HCM, Thanh Hóa cúng dường trường hạ

Các đạo tràng TP.HCM, Thanh Hóa cúng dường trường hạ

Hà Nội : Trường Trung cấp Phật học TP khai giảng

Hà Nội : Trường Trung cấp Phật học TP khai giảng