Việt Nam cử 52 thí sinh dự thi tay nghề ASEAN

Việt Nam cử 52 thí sinh dự thi tay nghề ASEAN

Chọn nghề từ một buổi... tham quan

Chọn nghề từ một buổi... tham quan

'Xanh hóa' đào tạo nghề

'Xanh hóa' đào tạo nghề

Nghệ An: Thu hồi nhiều dự án treo, chậm tiến độ

Nghệ An: Thu hồi nhiều dự án treo, chậm tiến độ

Nghệ An thu hồi giấy phép 4 dự án 'chây ì' tại thị xã Cửa Lò

Nghệ An thu hồi giấy phép 4 dự án 'chây ì' tại thị xã Cửa Lò

Thu hồi 4 dự án chậm tiến độ ở Cửa Lò

Thu hồi 4 dự án chậm tiến độ ở Cửa Lò

Nghệ An: Thu hồi 4 dự án 'ì ạch' tiến độ

Nghệ An: Thu hồi 4 dự án 'ì ạch' tiến độ

Tay nghề giỏi thì không sợ thất nghiệp

Tay nghề giỏi thì không sợ thất nghiệp

Cô gái không chọn đại học, theo đuổi nghề bếp

Cô gái không chọn đại học, theo đuổi nghề bếp