Đổi mới nhưng không mất 'chất' tinh hoa ẩm thực truyền thống

Đổi mới nhưng không mất 'chất' tinh hoa ẩm thực truyền thống

Là thương hiệu bánh Trung Thu hơn 30 năm tuổi, Bảo Ngọc cũng đối mặt với nhiều thách thức trước xu hướng...