Hải Phòng: Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp cổ vật tại đình Hoàng Châu

Hải Phòng: Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp cổ vật tại đình Hoàng Châu

Vi phạm giao thông, ổ nhóm trộm cắp cổ vật quý 'lọt lưới'

Vi phạm giao thông, ổ nhóm trộm cắp cổ vật quý 'lọt lưới'

Hải Phòng: Tóm gọn ổ nhóm táo tợn trộm cắp và tiêu thụ cổ vật

Hải Phòng: Tóm gọn ổ nhóm táo tợn trộm cắp và tiêu thụ cổ vật

Cổ vật bị đánh cắp được trả lại cho đình Hoàng Châu (Hải Phòng)

Cổ vật bị đánh cắp được trả lại cho đình Hoàng Châu (Hải Phòng)

Hải Phòng: Trộm cắp cổ vật tại Di tích lịch sử Quốc gia

Hải Phòng: Trộm cắp cổ vật tại Di tích lịch sử Quốc gia

Hải Phòng: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Hải Phòng: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Bắt nhóm trộm cắp cổ vật tại di tích lịch sử Quốc gia ở Hải Phòng

Bắt giữ nhóm trộm cắp cổ vật