Hơn 5.000 người tham gia Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2018

Hơn 5.000 người tham gia Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2018

Đa dạng hoạt động tại 'Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2018'

Đa dạng hoạt động tại 'Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2018'

Hơn 5.000 người tham gia Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2018

Hơn 5.000 người tham gia Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2018

Công bố Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2018

Công bố Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2018

Tôn vinh 200 thủ lĩnh xuất sắc về hoạt động tình nguyện

Tôn vinh 200 thủ lĩnh xuất sắc về hoạt động tình nguyện

Tổng kết chiến dịch 'Hãy làm sạch biển' năm 2018

Tổng kết chiến dịch 'Hãy làm sạch biển' năm 2018

1.000 đoàn viên, thanh niên bảo vệ môi trường biển

1.000 đoàn viên, thanh niên bảo vệ môi trường biển

Ra quân chiến dịch 'Hãy làm sạch biển'

Ra quân chiến dịch 'Hãy làm sạch biển'

Bùi Tiến Dũng, Trọng Đại cùng 5.000 thanh niên tạo cơn sốt ở phố đi bộ

Bùi Tiến Dũng, Trọng Đại cùng 5.000 thanh niên tạo cơn sốt ở phố đi bộ

Hơn 5.000 tham gia ngày hội 'Tiên phong hành động vì cộng đồng'

Hơn 5.000 tham gia ngày hội 'Tiên phong hành động vì cộng đồng'

5.000 người xuống đường đi bộ trong Ngày làm việc tốt

5.000 người xuống đường đi bộ trong Ngày làm việc tốt

5.000 người đi bộ gây quỹ vì cộng đồng trong Ngày hội tình nguyện

5.000 người đi bộ gây quỹ vì cộng đồng trong Ngày hội tình nguyện